GASTRO SHOW U RESTORANU RIVERSIDE

Malo ljudi je upoznato sa činjenicom da je osječki zoološki vrt najveći u cijeloj Hrvatskoj. Iako administrativno pripada gradu Osijeku, smješten je na lijevoj obali Drave, u Baranji, na zapadnom rubu naselja Tvrđavica, koje ne treba miješati sa starom osječkom gradskom jezgrom – Tvrđom. Iz zoo vrta pruža se odlična vizura na urbanu, slavonsku stranu grada, iako se on nalazi […]

Read more