Month: January 2019

MAJKA VINA

Vozim se biciklom u cik zore, a oko mene vinograda more, Dok gledam svanuće, dobivam…