PUTEVIMA MISTIČNE BARANJE

Baranja je za mene oduvijek na neki način bila terra incognita. Čudesna i mistična zemlja. Tako blizu, a tako daleko. Enigma. Predmet fascinacije i inspiracije. Omeđenost Dunavom i Dravom, te državnom granicom, omogućio je Baranji da u mekoj izolaciji očuva svoje specifičnosti. U srazu i prožimanju slavenskih, osmanskih, ugarskih i germanskih kuturno civilizacijskih utjecaja, te kalvinističkih, katoličkih, pravoslavnih i islamskih religijskih čimbenika […]

Read more

ENO EXPERT AKADEMIJA U VINARIJI SVIJETLI DVORI

U posjet vinariji Svijetli dvori u vlasništvu bračnog para Olivera Novačkog i Julijane Seleši Novački u Karancu krenuo sam zajedno sa majstorom kotliča i  čuvenim pučkim kuharom Josipom Delačem. Josip mi je rekao da “ide pomiriti sa Oliverom“, a meni je bilo izuzetno drago što ću biti svjedok tome mirenju. Vrlo brzo mi je bilo jasno da je jedini razlog zbog kojeg su se posvađali bio taj da imaju priliku za mirenje. Zajedno sa  Oliverom, Josip je nedavno boravio na međunarodnom […]

Read more