UPOZNAJTE KIĆENI SRIJEM, I SAZNAJTE ZAŠTO JE DIVNO ŽIVJET’ U NJEM’ (6.)

SYRMIUM, SRIJEM I СРЕМ – SPOJ BRDA I RAVNICE U MEĐURJEČJU DUNAVA I SAVE

Srijem se nalazi između Dunava i Save. Dunav oplakuje brežuljke Fruške Gore, a Sava prostrane panonske ravnice. Kao što je drevna Mezopotamija nastala u međuriječju Eufrata i Tigrisa, tako je i njen europski pandan, stara Vučedolska kultura nastala u Srijemu, međuriječju Dunava i Save, a kasnije se proširila sve do Češke na sjeveru i Albanije na jugu.

Između Dunava i Fruške gore vijuga cesta koja spaja Ilok sa Petrovaradinom. Ta cesta je moj favorit kada idem za Novi Sad, iako se njome nešto sporije dolazi do glavnog grada Vojvodine nego cestom koja ide od Bačke Palanke. Posavskim koridorom prolazi autocesta Zagreb – Beograd koji je definitivno najbrži prometni pravac, a pruža pogled samo na ravnicu i obronke Fruške Gore u daljini.

povijesni grb Srijema

Na povijesnom grbu Srijema nalazi se jelen koji spava, predstavljene su Dunav, Sava, te Bosut. Da li je uspavani jelen personifikacija srijemskog duha? Latentno hitar i graciozan, s pravom samopouzdan i potencijalno gord, a u isto vrijeme u pozi tipično panonski usporenoj, uspavanoj, pomirljiv, samozatajan i nenametljiv. Često sam imao priliku da se družim i surađujem sa Srijemcima i Sremcima i upravo su takav dojam ostavili na mene; ljudi karakternih vrlina s kojima se ne žele hvaliti, kao da je to nešto samorazumljivo. Izvana skromni, a kada treba zapeti oko nekog posla ili rješenja nekog problema pouzdani, ustrajni, dovitljivi i izdržljivi.

Panonski kvintet čine Slavonija i Baranja koje se nalaze u Hrvatskoj, Bačka i Banat koji se nalaze u Srbiji, i Srijem koji se nalazi u obje države. Srijem je panonska regija koju dijele Hrvatska i Srbija, pa se tako u Hrvatskoj službeno zove Srijem, a u Srbiji Srem (Срем). Naravno, riječ je o istom nazivu u dvije jezične varijante srednje južnoslavenskog jezika; ijekavskoj i ekavskoj.

granice povijesne srijemske županije

Povlačim paralelu još jednom panonskom regijom; sa Baranjom koja se na mađarskom zove Baranya. Za razliku od Baranje, gdje toponomastika još uvijek nije dala konačan odgovor dolazi li ime te regije od mađarske riječi za janje, slavenske riječi za močvaru ili od mađarske sintagme bor anya – majka vina stvar sa Srijemom je jasna. Antički grad Syrmium, današnja Sremska Mitrovica dao je ime čitavoj regiji, a Rimskom carstvu čak četiri cara.

Međutim, nakon izgona Turaka s ovih prostora, odlukom carice Marije Terezije Vukovar postaje upravno središte čitavog Srijema. Zbog povijesnih razloga Vukovar je i danas sjedište Vukovarsko – srijemske županije iako su Vinkovci najveći grad županije. I najstariji grad, ne samo u županiji, već u čitavoj Europi, no više o tome u drugom dijelu teksta.

SREM I BAČKA, ŠUMADIJA, MAČVA

Sremska Mitrovica upravno je sjedište Sremskog okruga i najveći grad u čitavom Srijemu, ako ne računamo najveće beogradske gradske općine Zemun i Novi Beograd koji se geografski nalaze u Srijemu, (u njegovom krajnjem istočnom kutku, gdje se Sava ulijeva u Dunav), ali ne i administrativno.

I Sremska Kamenica, te Petrovaradin koji su danas u administrativnom smislu dijelovi Novog Sada i južnobačkog okruga se zemljopisno nalaze u Srijemu. U Petrovaradinu rođen je hrvatski ban Josip Jelačić, a njega je svečano ustoličio pravoslavni patrijarh i mitropolit Josif Rajačić koji je sjedište imao u Sremskim Karlovcima.

Novi Sad i Beograd dva su najveća grada u Srbiji, i u njima živi gotovo dva milijuna ljudi, i svaka od te dvije velike urbane aglomeracije je u svom širenju uzela dio Srijema za sebe. Njihova je udaljenost manja od sto kilometara, a najbrži i najkraći put između njih ide kroz Srijem.

Jedan manji dio Mačve, regije koja se nalazi južno od Save se administrativno nalazi u Sremskom okrugu, uključujući naselje Mačvanska Mitrovica. Nekoć se cijela Mačva nazivala donjim Srijemom

SRIJEM I SLAVONIJA

Inače Srijem je geografski najlakše opisati kao područje omeđeno Savom i Dunavom, njegove istočne granice su posve jasne, dok su zapadne prilično nedefinirane. Postoji jasna distinkcija Srijema od Bačke, tj. od ostatka Vojvodine, a to je rijeka Dunav i od Mačve, tj. središnje Srbije, a to je rijeka Sava, ali gdje je granica Srijema i Slavonije? Ne postoji čvrsta, fizička barijera koja u vidu planine ili rijeke koja dijeli Slavoniju od Srijema kao što je primjerice već spomenuta Baranja Dravom odijeljena od Slavonije. Neki kažu da je to rijeka Bosut, ali mnogi se i ne slažu s tom tvrdnjom.

Ilok

Ok, može se reći da Srijem počinje kada u Vukovaru prijeđete most na rijeci Vuki i krenete ka istoku, prema. Cesta od Osijeka do Vukovara je ravna i monotona, a od Vukovara prema Iloku vijugava i brežuljkasta, odmah se primijeti različita konfiguracija terena, ali što je sa zapadnim dijelom županije? Vinkovci sa Đakovom vode mrtvu utrku za prestižnu titulu „srca Slavonije“. U Vinkovcima se nalazi hotel Slavonija, ali i restoran Srijem.

Vratimo se opet malo u povijest, da bismo razumjeli sadašnjost. Povijesna Srijemska županija je nekoć zajedno sa Virovitičkom i Požeškom županijom činila kraljevinu Slavoniju, pa se stoga pojmovi Slavonije i Srijema međusobno ne isključuju već prožimaju, tako da nećete pogriješiti ni ako primjerice Županju ili Otok locirate u Slavoniju, a nećete pogriješiti niti ako kažete da se nalaze u Srijemu. Ipak, primjetno je da  danas ravničarski dijelovi Vukovarsko – srijemske županije primarno za sebe uzimaju epitet slavonski, a oni bregoviti dijelovi, koji se nalaze na obroncima Fruške gore epitet srijemski. No nije sva Slavonija ravna, o čemu svjedoče i Papuk, Psunj, Dilj…

GRANIČARSKI DUH SRIJEMA

Osim na ravničarski i brežuljkasti Srijem u geografskom smislu Srijem se može povijesno podijeliti na civilni i vojni. Naime, nakon odlaska Turaka iz Srijema i potpisivanja mira u Sremskim Karlovcima na rijeci Savi je utvrđena granica sa Osmanskim carstvom, a cijeli posavski dio Srijema je bio uključen u slavonsku vojnu krajinu – Slawonische Militärgrenze. Današnji gradovi Vinkovci, Sremska Mitrovica, Petrovaradin, Sremski Karlovci, Stara Pazova i Zemun zajedno sa svojim zaleđem bilo su uključeni u ovu tvorevinu.

pokladno jahanje u Vinkovcima (TZ Vinkovci)

Iz vremena Vojne krajine datira i običaj pokladnog jahanja, običaj koji je sredinom dvadesetog stoljeća gotovo u potpunosti zamro, a u posljednje vrijeme je uspješno revitaliziran. Pokladna jahanja se održavaju diljem Srijema, počevši od Bapske, Šiškovaca, Cerne, Županje, Vinkovaca pa do sve do Iloka. Obnova ovog običaja je nadmašila početna očekivanja, prerastao je okvire nekadašnje Vojne granice, pa se u posljednje vrijeme proširio diljem Slavonije i Baranje.

MULTIKULTURALNOST SRIJEMA I JEDINSTVO U RAZLIČITOSTI

Budući da se Srijem/ Срем  nalazi u Hrvatskoj i Srbiji Hrvati su većinsko stanovništvo u zapadnom, a Srbi u istočnom dijelu regije. Plodno međuriječje Dunava i Save oduvijek je privlačilo doseljenike tako da u Srijemu danas obitavaju i Slovaci, Rusini, Mađari, Romi i ostali. Dvije dominantne religije su pravoslavlje i katolicizam, a prisutni su i grkokatolici, te starokatolici čije je sjedište u gradiću Irigu.

Unatoč nominalnim razlikama u pogledu državne, etničke i/ili konfesionalne pripadnosti sve (ili barem većinu) žitelja Srijema spaja sličan panonski mentalitet, koji se ogleda u nenametljivoj gostoljubivosti i hedonističkom pogledu na život koji se manifestira u uživanju u hrani, pjesmi i vinu. Pritom taj hedonizam nikada ne prelazi granicu dekadencije i obijesti.

Srijemac će Vas ponuditi sa svime što ima, ali Vam nikada neće trpati hranu u tanjur ili silom nalijevati vino u čašu, niti Vas forsirati da iznova i stalno potvrđujete da je to što kušate izvrsno. To će te jednostavno sami zaključiti i reći. Srijemci teško primaju komplimente, te ću u prvi mah misliti da to govorite iz kurtoazije. Tek kad natočite još jednu čašu vina i posegnete za još delicija sa trpeze prihvatit će ono što govorite kao istinu.

rijeka Dunav – sjeverna granica Srijema

Možda je ova povijesno – geografsko – terminološka sinteza Srijema i Srema i bila pomalo opširna, ali puno je obimnije ono što Srijem nudi putnicima namjernicima. To je regija sjajnih vina, odlične gastronomije i izvanredne prirodne, kulturne i povijesne baštine, a sve se to isprepliće na skladan način i stvara podlogu za intrigantne turističke itinerare.

Stara pjesma kaže Srijem, Srijem, Srijem, lijepo je uživat’ u njem’, a na čitateljima ovoga članka je da se odluče na koji način će to učiniti, i kada. Srijem je dio Panonije koji ček tek da bude otkriven. Živahni i pulsirajuću koloplet tradicije, povijesti, kulture, vina, gastronomije i prirode.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *