VINARIJA SOLDO – NOVA VINSKA UZDANICA ZLATNE DOLINE

ZLATNA DOLINA  Kao što su Rimljani današnje vinorodno Banovo Brdo u Baranji prozvali Mons aureus – Zlatno Brdo, tako su i područje današnje Požeške kotline nazvali Valis aurea – Zlatna dolina. Za oba naziva ključna je visoka razina insolacije i vrhunske vinske kreacije. Važnost vina za Rimljane nije potrebno previše naglašavati. Na koncu konca vinova loza je i određivala granice […]

Read more