HEALTH TOUR PO VOJVODINI (4) OD BANJE KANJIŽA U BAČKOJ DO BANJE RUSANDA U BANATU

U Panoniji, gdje ne postoje visoka gorja rijeke su najpouzdanije razdjelnice između pojedinih regija. Rijeka Tisa dijeli prostrano ravničarsko ozemlje na Bačku i Banat. Posljednja, četvrta priča u ediciji reportaža Health tour po Vojvodini posvećena je dvjema banjama; jedna se nalazi s lijeve strane rijeke Tise u Bačkoj (Banja Kanjiža), a druga s desne strane u Banatu. Naravno, posjet banjama […]

Read more