TURIZAM KROZ NEPREGLEDNA ZLATNA POLJA, OPJEVANE VINOGRADE I SLAVONSKU IDILU : KONFERENCIJA SLAVONSKO – BARANJSKO – SRIJEMSKIH LAG-ova

Nedavno otvoren Eden resort Emaus bio je poprište odvijanja druge konferencije slavonsko – baranjsko – srijemskih lokalnih akcijskih grupa (LAG) koja se održavala 17. i 18. rujna. LAG-ovi su tijela osnovana u Europskoj uniji namijenjena podršci i razvoju ruralnih regija, a u svome članstvu okupljaju javnog, gospodarskog i civilnog sektora koji se zajedno dogovaraju i surađuju s ciljem razvoja njihove matične regije. Članovi LAG-a mogu biti pravne i fizičke osobe, predstavlja ruralno područje s manje od 150.000, a više od 5.000 stanovnika.

Domaćin druge konferencije LAG-ova sa sjeveroistoka Hrvatske bio je LAG Karašica koji obuhvaća područje 15 jedinica lokalne samouprave sa područja Osječko baranjske županije, i to gradove Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo, te općine Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Magadenovac, Koška, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina i Viljevo.

Prvi dan konferencije bio je rezerviran za izvješća i rasprave o LEADER programu – krovnom sveobuhvatnom programu razvoja ruralnih područja Europske Unije (Liaison Entre Actions de Dévelopment de l’Economie Rurale) čija je temeljna svrha revitalizacija ruralnih područja i stvaranje novih radnih mjesta. LEADER pristup temelji se na izradi i provedbi lokalnih razvojnih strategija (LRS) koje osiguravaju sveobuhvatnu provedbu gospodarske i socijalne kohezije, a navedene lokalne razvojne strategije provode lokalne akcijske grupe.

U prvom predavanju, prvoga dana konferencije o provedbi LRS u razdoblju 2014. – 2020. godine, te o LEADER programu u periodu 2021. do 2027. godine govorili su Martina Herjavić i Ivo Dolić iz Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Drugo predavanje je održala glavna tajnica LEADER mreže Hrvatske Bojana Markotić Krstinić na temu LEADER kao instrument integralnog razvoja. Nakon toga uslijedio je terenski obilazak lokalne akcijske grupe Karašica.

Drugi dan konferencije je bio rezerviran za turističke teme. Nakon uvoda u konferenciju odžane je panel pod nazivom „Turizam kroz slavonsku idilu – od vizije do provedbe“ na kojem su sudjelovali pomoćnica ministra turizma Snježana Brzica, pročelnica upravnog odjela za kontinentalni turizam Osječko baranjske županije Tatjana Roth, predsjednica udruge za kontinentalni turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo“ Dijana Katica, te stručni suradnik u TZ Grada Osijeka Mislav Pavošević.

Druga panel rasprava je nosila naslov „Primjeri dobre prakse – od sna do realizacije“, a panelisti su bili Jennete – Marija Šimić (vinarija Feravino), Silvija Butković (Državna ergela Đakovo i Lipik), Jelena Gale Pregelj (udruga Agroturizam Konavle), Perica Pušić, pročelnik za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove općine Konavle i Vladimir Poznić (putnička agencija Maksi Tours).

Jennete – Marija Šimić naglasila je da se Feravino već desetak godina bavi eno gastro turizmom, od kada su renovirali stari vinski podrum i obnovili vincilirsku kuću na vinogradarskom lokalitetu Goveđa glava, a turistička ponuda se kontinuirano proširuje. Nude i dodatne sadržaje poput konjičkog turizma, avanturističkog turizma – penjanje po Krndiji. Surađuju i sa lokalnim proizvođačima sireva, rakija, itd.

Slivija Butković istaknula je porast broja dolazaka gostiju u Državnu ergelu (dvadesetak tisuća posjetitelja godišnje). Ponudu su obogatili i sa jahanjem za djecu uz trenericu, te sa turističkim vožnjama fijakerom kroz ulice Đakova, a nedavno je otvorena i nova suvenirnica koja se bazira na ponudi autohtonih slavonskih proizvoda. U fazi opremanja je i multimedijski centar, te mini kongresna dvorana.

Jelena Gale Pregelj, administrativna tajnica u udruzi Agroturizam Konavle istaknula je kako udruga trenutno broji 60 aktivnih članova. Riječ je uglavnom o poduzetnicima u ruralnom turizmu. Sama udruga formalno je osnovana 2010. godine, međutim još dvije godine ranije se okupilo dvadesetak entuzijasta koji su se bavili ili željeli baviti ruralnim turizmom, te su krenuli sa edukacijama i osvještavanjem lokalnog stanovništva o benefitima koje donosi turizam.

Perica Pušić naglasio je da su Konavle pretežno ruralna općina, sa velikom površinom i malim brojem stanovnika, i sa samo dvije maritimne destinacije međusobno udaljene dvadesetak kilometara (Cavtat i Molunat), razdvojene konavoskim stijenama – strmim nepristupačnim klifovima koji se okomito spuštaju u more. Naglasio je da je komparativna prednost Konavala blizina Dubrovnika i da su se oni stoga ciljano brendirali kao ruralno zaleđe Dubrovnika. Prije desetak godina okupili su lokalne dionike turizma u udrugu Agroturizam Konavle u kojoj je prvi administrativni tajnik bio upravo gospodin Pušić i krenuli u stvaranje mikro destinacije Konavle.

Vladimir Poznić naglasio je da se turizmom počeo baviti iznajmljivanjem soba kao dopunskom djelatnošću, stalno proširivao smještajne kapacitete, a na koncu i osnovao putničku agenciju. Prve goste je je dobio zahvaljujući aranžmanu Balkan adventures u organizaciji australskog tour operatera koji traje dva tjedna i proteže se od Budimpešte do Dubrovnika. Velika većina ljudi ovu turu bukira upravo zbog Dubrovnika, ali na kraju su najbolje ocijenili boravak u Osijeku, Slavoniji i Baranji što je bilo veliko priznanje i poticaj za daljnji rad. Naglasio je da se u Slavoniji u zadnje dvije godine promijenila nabolje društvena klima u poimanju i razumijevanju turizma. „Kao istok Hrvatske nemamo jednu točku interesa gdje će ljudi dominantno dolaziti, ali smo puzzle koje kada se slože daju jednu predivnu sliku“ zaključio je Vladimir Poznić.

About Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *