LJETOVANJE U GORSKOM KOTARU

Iako je većina ljudi (još uvijek) naviknuta ljetovati na obalnim destinacijama ovaj tekst daje odgovore i pojašnjenja zašto je upravo Gorski Kotar idealna destinacija za godišnji odmor. Isto vrijedi i za Liku i za Dalmatinsku Zagoru, ali u ovom tekstu, na temelju osobnog iskustva autora pisati ćemo Dinaridima sjeverozapadne Hrvatske; njihovim ljepotama i njihovom interakcijom sa najbližom morskom obalom. Ovo […]

Read more