LJETOVANJE U GORSKOM KOTARU

Iako je većina ljudi (još uvijek) naviknuta ljetovati na obalnim destinacijama ovaj tekst daje odgovore i pojašnjenja zašto je upravo Gorski Kotar idealna destinacija za godišnji odmor. Isto vrijedi i za Liku i za Dalmatinsku Zagoru, ali u ovom tekstu, na temelju osobnog iskustva autora pisati ćemo Dinaridima sjeverozapadne Hrvatske; njihovim ljepotama i njihovom interakcijom sa najbližom morskom obalom. Ovo […]

Read more

LOVAČKI DOM DELNICE – GASTRO OAZA NA RUBU PARK ŠUME JAPLENŠKI VRH

Gorski Kotar prirodno je zaleđe grada Rijeke, te stoga i omiljena vikend destinacija Riječana sklonih uživanju u prirodi i gastronomiji, kao i brojnih putnika namjernika, a i onih koji su samo u prolazu. Jedna od zanimljiv mikro destinacija unutar Gorskog Kotara je i park šuma Japlenški vrh i restoran Lovački dom u Delnicama. U petak 13. prosinca u Gorskom Kotaru […]

Read more