OD SIRMIUMA DO SR(IJ)EMA (1) VINKOVCI – NAJSTARIJI GRAD U EUROPI

Što je Srijem, a što Cpem? Zašto je ime ovoj regiji dao grad koji ima povijest dugu oko 2000 godina, a na području ove regije se nalazi četverostruko stariji grad, najstarije naselje u Europi, sa kontinuitetom življenja dužim od 8000 godina? Zašto se Srijem dijeli na vinski i svinjski? Zašto se Ilok naziva kraljevskim gradom, a Fruška gora srpskim Atosom? […]

Read more