TRIJUMF BARANJSKIH VINARA NA NOVOGRADIŠKOM ZLATNOM TRSU

Nova Gradiška locirana je u zapadnom dijelu posavske Slavonije na položaju gdje se prostrana i plodna posavska ravnica stapa sa rubnim obroncima Psunja. Na prvu se može zaključiti da je riječ o idealnom terenu za vinogradarstvo. Vinogorje Nova Gradiška jedno je od deset vinogorja vinske podregije Slavonija, a osim atara same Nove Gradiške obuhvaća još i područje deset susjednih općina. […]

Read more